paroxetine with amitriptyline

Perphenazine amitriptyline